Barnen Framför Allt – Adoptioner

0300-331 31 www.bfa.se adoption@bfa.se

Föreningen har till huvudsakligt syfte att förmedla internationella adoptioner. Vidare har föreningen till syfte att vara intresseorganisation för adoptivföräldrar i Sverige och att förmedla hjälp till behövande, företrädesvis föräldralösa barn, och i övrigt därmed förenlig verksamhet.

Ge en gåva

PG:
900272-6

BG:
900-2726

Swish:
9002726

Org nr:
852000-3693

90-konto sedan:
2012

Nyckeltal för Barnen Framför Allt – Adoptioner

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)9 8268 3508 477
Eget kapital (tkr)11387105209545
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%