Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 att frånta Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen rätten att använda 90-kontona PG 900763-4 och BG 900-7634 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

Ge en gåva