Autism Sverige

08-402 030 50 www.autism.se info@autism.se

Förbundets ändamål är att: Sprida kännedom om och öka förståelsen för autismspektrumtillstånd och de svårigheter funktionshindret medför. Företräda de intressen som personer med autismspektrumtillstånd och deras närstående har i samhället. Samarbeta med myndigheter och andra relevanta aktörer för att bereda personer med autismspektrumtillstånd utbildning, sysselsättning, vård, stöd  och boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättnngar. Verka för upprättande av och stöd för de verksamheter och boendeformer som behövs. Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga utsträckning kan leva som andra, med full delaktighet i samhället. Främja forskning rörande autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Följa upp och hålla kontakt med det interntionella arbetet på området.

Ge en gåva

PG:
900157-9

BG:
900-1579

Swish:
9001579

Org nr:
802008-1348

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Autism Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)15 73716 61916 886
Eget kapital (tkr)939185098449
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%