Asylrättscentrum

072-516 24 40 www.sweref.org admin@sweref.org

Föreningen ska verka för en ökad rättssäkerhet inom asyl- och flyktingfrågor genom att ge råd och vägledning till personer som ansökt om asyl eller uppehållstillstånd på annan grund och till deras ombud i frågor som gäller svensk lag beträffande asylsökande och flyktingar, med utgångspunkt i enskilda ärenden granska hur lagstiftning och internationella överenskommelser har tolkats och tillämpats samt sammanställa underlag för medlemmarnas och andras insatser för att sprida information om och skapa opinion i frågor som rör utformning och tillämpning av utlänningslagstiftningen och kännedom om av Sverige ingångna överenskommelser av betydelse i det sammanhanget.

Ge en gåva

PG:
900579-4

BG:
900-5794

Swish:
9005794

Org nr:
802401-8213

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Asylrättscentrum

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)14 36711 94312 883
Eget kapital (tkr)661555455896
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%