Astma- och Allergiförbundet

08-506 28 200 www.astmaoallergiforbundet.se info@astmaoallergiforbundet.se

Förbundets uppgift är att utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov utveckla verksamhet som bidrar till den enskildas livskvalitet, stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet, påverka samhället att åstadkomma samma levnadsvillkor för människor med astma, allergiska sjukdomar eller andra överkänslighetsbesvär som för andra medborgare, genom utbildning- och informationsarbte nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem och att stödja forskningen inom astma-allergiområdet.

Ge en gåva

PG:
900932-5 (Blomsterfonden),
900906-9 (Barnallergifonden),
900189-2 (Barnallergifonden OCR inbetalningar),
900818-6

BG:
900-9325
900-9069
900-8186

Swish:
9009069 (Barnallergifonden)
9009325 (Blomsterfonden)

Org nr:
802005-7512

90-konto sedan:
1957

Nyckeltal för Astma- och Allergiförbundet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)28 64132 50429 388
Eget kapital (tkr)188261576116401
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%