Assyrier utan Gränser

073-693 45 64 www.assyrierutangranser.se info@awbswe.se

Föreningen bedriver offentlig insamling för humanitära och välgörande ändamål för den assyriska folkgruppen (även kallade syrianer och kaldéer). Föreningen har som sitt arbetsfält assyriernas ursprungsländer (Turkiet, Irak, Iran och Syrien) samt Libanon. Föreningen har till uppgift att förbättra livsvillkoren för  assyrier i sina ursprungsländer.
Föreningen har till syfte att via långsiktiga insatser och hållbar utveckling öka assyriernas egenmakt i sina ursprungsländer genom att förse dem med medel för att de själva skall kunna höja sin levnadsstandard och förbättra sina livsvillkor, bistå assyrier i nöd med humanitära insatser, stödja unga assyrier, i synnerhet studenter, och på så sätt hjälpa dem att själva förbättra och påverka sin framtid, sprida information och söka opinion kring assyrier i nöd och om föreningens arbete och principer.

Ge en gåva

PG:
900121-5

BG:
900-1215

Swish:
9001215

Org nr:
802436-5481

90-konto sedan:
2007

Nyckeltal för Assyrier utan Gränser

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)805533720
Eget kapital (tkr)114214
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%