Anhörigas Riksförbund

010-1557060 www.anhorigasriksforbund.se info@anhorigasriksforbund.se

Föreningens ändamål är att stödja anhöriga i deras utsatta situation samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående, verka för att medlemsföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet, påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas, genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete, vara delaktig i och främja adekvat, aktuell forskning och utveckling nationellt och internationellt.

Ge en gåva

PG:
900645-3

BG:
900-6453

Swish:
9006453

Org nr:
802402-4831

90-konto sedan:
2018

Nyckeltal för Anhörigas Riksförbund

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 8345 4705 917
Eget kapital (tkr)183224293119
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%