Amnesty International, svenska sektionen

08-729 02 00 www.amnesty.se info@amnesty.se

Amnesty internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter.

Ge en gåva

PG:
900072-0,
900400-3

BG:
900-0720

Swish:
9000720

Org nr:
802004-0401

90-konto sedan:
1991

Nyckeltal för Amnesty International, svenska sektionen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)139 339136 523147 857
Eget kapital (tkr)493875287453685
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%