Amazon Watch Sverige

08-774 41 47 www.amazonwatch.se info@amazonwatch.se

Föreningens ändamål är att skydda och återställa biologisk mångfald och integritet i Amazonas, samt att hjälpa andra organisationer och individer som deltar i liknande ansträngningar inom världens ekosystem. Att försvara de mänskliga rättigheterna och främja kollektiva rättigheter för urfolk i Amazonas. Att genomföra, korrekt och lämpligt, aktiviteter för att uppnå de ändamål som beskrivs ovan, och att vidta alla former av åtgärder för att uppnå ovan beskrivna mål.

Ge en gåva

PG:
900542-2

BG:
900-5422

Swish:
9005422

Org nr:
802488-8896

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)103513901596
Eget kapital (tkr)-8121
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%