Stiftelsen Amalgamskadefonden

Stiftelsen Amalgamskadefonden har den 8 februari 2022 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900765-9 och BG 900-7659.

Ge en gåva

PG:

BG:

Nyckeltal för Stiftelsen Amalgamskadefonden

År2018 2019 2020
Totala intäkter (tkr)192336566
Eget kapital (tkr)297251257
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)39%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)53%