Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer

040-664 44 00 www.mascancerstiftelse.se jens.olsson@gulliksson.se

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område, att där så kan ske på annat sätt själva vidtaga eller stödja åtgärder som avse att bekämpa sjukdomar av ifrågavarande slag.

Ge en gåva

PG:
900294-0

Org nr:
846001-3488

90-konto sedan:
2012

Nyckeltal för Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)12 70610 7924 729
Eget kapital (tkr)748417630972740
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)146%