ALEF, Adult Learning and Empowerment Faciliators

072-341 56 15 www.alef.org info@alef.org

Föreningens vision är att genom folkbildning för unga och vuxna analfabeter bistå människor i att inhämta färdigheter och kunskaperm så att de själva kan; förbättra sina levnadsvillkor, hävda sina rättigheter, få tillträde till beslutsprocesser, samhällstjänster och gemensamma arenor och agera för att förändra de mekanismer som ligger bakom förtryck, diskriminering och fattigdom. Föreningens ändamål är bl.a. att på olika ätt stödja utvecklingsinsatser som omfattar grundutbildning (alfabetisering) för vuxna och ungdomar, främst i Afrika, Asien och Latinamerika. Verksamheten består av experstöd,finansiering av projekt och påverkansarbete.

Ge en gåva

PG:
900217-1

BG:
900-2171

Swish:
9002171

Org nr:
802452-4681

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för ALEF, Adult Learning and Empowerment Faciliators

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)165023353079
Eget kapital (tkr)75269348
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%