Ågrenska Vänskapsföreningen

031-750 91 00 www.agrenska.se info@agrenska.se

Föreningen har till ändamål att stödja vård och fostran av barn med funktionsnedsättning samt deras närmaste anhöriga. Ändamålet främjas genom att genom egen verksamhet tillföra Stiftelsen Grosshandlare Axel h Ågrens donationsfond (kallad Ågrenska Stiftelsen) ekonomiska resurser till befintlig och utökad verksamt samt att ha medlemmar i form av fysiska och juridiska personer.

Ge en gåva

PG:
909110-9

BG:
909-1109

Swish:
9091109

Org nr:
857209-4152

90-konto sedan:
1989

Nyckeltal för Ågrenska Vänskapsföreningen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)108114192460
Eget kapital (tkr)494609837
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%