Dyslexiförbundet

073-4157788 www.dyslexi.org forbundet@dyslexi.org

Föreningens ändamål är att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli – både bland sina medlemmar och ute i samhället. Förbundet ska för sina medlemmar skapa social gemenskap, ge råd och stöd samt verka intressepolitiskt.

Ge en gåva

PG:
900828-5

BG:
900-8285

Swish:
9008285

Org nr:
857204-1930

90-konto sedan:
2023