ForumCiv

08-506 370 00 www.forumciv.org info@forumciv.org

Föreningen verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsbetingelser, liksom en hållbar användning av jordens resurser. Verksamheten syftar till att stödja människor som lever i fattigdom, i deras organisering och möjligheter att hävda sina mänskliga rättigheter samt delta i de beslut som påverkar deras livssituation. Föreningen

  • bildar opinion kring globala utvecklingsfrågor.
  • stärker och samordnar, i gemensamma biståndsprogram, grupper och organisationer i civila samhället i sitt arbete för demokrati och rättigheter.
  • erbjuder kapacitetsutveckling och förmedlar ekonomiska bidrag till svenska folkrörelseorganisationer som bedriver långsiktigt utvecklingsbistånd och bedriver informationsarbete om globala frågor i Sverige.

 

Ge en gåva

PG:
900776-6

Swish:
9007766

Org nr:
802400-7620

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för ForumCiv

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)349 408354 228
Eget kapital (tkr)2774332477
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)95%