Styrelsen

Styrelsen för Svensk Insamlingskontroll består av:

 

Erik Nymansson, justitieråd, (ordförande)

 

Kerstin Bergh, fd bankdirektör, (ledamot) (vice ordförande)

 

Jenny Bodell Hagberg,redovisningsekonom, (ledamot)

 

Frank Henriksson, controller, (ledamot)

 

Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, (ledamot)

 

Urban Engerstedt, fd. chefsjurist FAR (adjungerad ledamot)

 

Lena Hörnblad, kanslichef, Svensk Insamlingskontroll (ledamot)