Styrelsen för Svensk Insamlingskontroll består av:

 

Erik Nymansson, justitieråd, (ordförande)

 

Kerstin Bergh, fd bankdirektör, Saco (ledamot) (vice ordförande)

 

Jenny Bodell Hagberg, redovisningschef, TCO (ledamot)

 

Frank Henriksson, LO, (ledamot)

 

Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, Svenskt Näringsliv (ledamot)

 

Urban Engerstedt, fd. chefsjurist FAR (adjungerad ledamot)

 

Lena Hörnblad, kanslichef, Svensk Insamlingskontroll (ledamot)