Aktuellt

15 Juni, 2021

Givandet till den ideella sektorn har ökat trots pandemin

Vi offentliggör idag vår statistik för 2020.

Se vidare under fliken statistik.

3 Juni, 2021

Avslutat 90-konton

White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden har på egen begäran den 3 juni 2021 avslutat sitt 90-kontonPG 900485-4 samt swischnummer 9004854.

1 Juni, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen för terapikolonier har den 1 juni 2021 beviljats 90-konto PG 900760-0.

 

Föreningens ändamål är att verka för att barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller risk för att utveckla sådan erbjuds stöd/vård/behandling i sådana former där den samlade kunskapen från PBU:s terapikolonier samt Terapikolonier AB kan tillvaratas och omsättas i insatser för målgruppen.

11 Maj, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

AjaBajaCancer har den 11 maj 2021 beviljats 90-konto PG 900759-2 och BG 900-7592.

 

Föreningens vision är att utrota barncancer och att inget barn eller familj ska behöva kämpa mot cancern ensamma då det stöd som de behöver ska finnas. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fyra huvudsakliga verksamhetsområden: skapa mötesplatser, förenkla familjers sjukdomsvistelser, ge personligt stöd och stödja forskningen.

3 Maj, 2021

Indragna 90-konton

Svensk Insamlingskontroll har den 3 maj 2021 fråntagit Stiftelsen Teskedsorden rätten att använda 90-kontona PG 900275-9 och BG 900-2759 samt swishnummer 9002759 på grund av att stiftelsen gått i konkurs.

28 April, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

RUM-Riksförbundet Unga Musikanter har den 28 april 2021 beviljats 90-konto PG 900758-4 och BG 900-7584.

 

Förbundets ändamål är att med musiken som verktyg stimulera barn och ungas kulturella samt sociala utveckling och främja ett aktivt musiksamarbete. RUM arbetar för detta genom att: Verka för barn och ungas rätt till kreativt skapande, kultur och musik. Organisera och arrangera musikutbildning och kulturupplevelser för barn och unga. Skapa möjligheter till musikalisk utveckling för både bredd- och spetskompetens. Utbilda ledare och funktionärer för verksamheterna. Bedriva påverkans- och informationsarbete rörande barn och ungas musicerande. Samarbeta med myndigheter och organisationer samt vidta åtgärder som i övrigt kan gagna barn och ungas musicerande. Vara en röst för jämlikt musicerande i de nationella och internationella samarbetsorganisationer som RUM är medlem i.

7 April, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Ideella Föreningen En Frisk Generation har den 7 april 2021 beviljats 90-konto PG 900755-0.

Föreningen har till ändamål är att bidra till barns fysiska och psykiska välmående samt sociala omsorg genom att utveckla, offentliggöra och implementera fungerande metoder för att främja folkhälsa och social delaktighet där behoven är som störst. Föreningen ska med sina samlade resurser i egen regi eller i samverkan med annan direkt eller indirekt främja det angivna ändamålet genom att anordna och testa olika såväl fysiska som sociala aktiviteter för familjer med barn främst i åldrarna 4-16 år.

29 Mars, 2021

Ny 90-kontoinnehavare

Treskablinoll Sverige har den 29 mars 2021 beviljats 90-konto PG 900757-6 och BG 900-7576.

Föreningens ändamål är att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp av barn i Sverige och i världen genom informationsverksamhet, utbildning, opinions- och påverkansarbete.

26 Mars, 2021

Brev ställt till organisationer och deras revisorer mars 2021

23 Mars, 2021

90-konto regler och föreskrifter

Stiftelsen Inventum har den 22 mars 2021 beviljats 90-konto PG 900753-5 och BG 900-7535.

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer inom områden som följer av landstingets ansvar inom Västmanlands län.

Stiftelsen ska vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordna vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning.

Inriktningen är att bidrag till forskning och utveckling av innovationer inom landstinget kan sökas av anställda inom landstinget eller anställda hos utförare med avtal med landstinget. Även verksamheter inom landstinget kan ansöka om bidrag.

Aktuellt | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.