Statistik

Här redovisas den senaste ekonomiska sammanställningen över aktuell statistik för 90-kontoorganisationerna. Här finns också nyckeltalsdiagram med flerårsöversikt (10 år) samt statistik över de största organisationerna.

Rubrikklass: 
statistic-icon
URL: 
/sidor/statistik