Nedan svarar vi på våra vanligaste frågor gällande 90-konto. Om ni inte hittar svaret på er fråga så är ni välkommen att kontakta oss på Svensk Insamlingskontroll så hjälper vi er.

Kan handlingarna signeras digitalt?

För befintliga 90-kontoinnehavare godtar vi digital signatur på ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid och alla handlingarna i rapportpaketet. Logg som visar den digitala signeringen ska finnas med.

 

När en ny...

Sidor