Frågor och Svar

Nedan svarar vi på våra vanligaste frågor.

Hur får jag tag i 90-kontoinnehavarens årsredovisning?

En 90-kontoinnehavare är enligt vårt regelverk skyldig att hålla sin årsredovisning offentlig antingen genom att publicera den på sin hemsida eller hålla den tillgänglig på sitt kansli. Stiftelser ska också skicka in sin årsredovisning till...

Kan jag skänka pengar via Swish?

Ja, för 90-kontoinnehavare finns möjlighet att ha Swish-nummer som inleds med 123 följt av 90-kontonumret. På vår hemsida under 90-konto hittar du 90-kontoinnehavarnas Swishnummer.

När publiceras den årliga statistiken?

Den årliga sammanställda statistiken publiceras i mitten av juni månad under fliken statistik och avser det senaste inrapporterade räkenskapsåret. Statistiken uppdateras därefter under månaden augusti/september med mera detaljerade uppgifter....

Sidor