Frågor och Svar

Nedan svarar vi på våra vanligaste frågor.

Hur finansierar ni er verksamhet?

Vår verksamhet finansieras genom avgifter från de organisationer som har 90-konto.

Vad händer om en styrelseledamot eller en suppleant har betalningsanmärkningar?

En styrelseledamot eller en suppleant som har betalningsanmärkningar och/eller obetalda skatteskulder måste avgå ur styrelsen om organisationen ska kunna beviljas 90-konto eller bibehålla 90-kontot. Regeln om detta finns i 2 § fjärde stycket i...

Vad är årsavgiften för 90-konto?

Årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll beräknas efter 0,060 % av organisationens totala verksamhetsintäkter för det senaste inrapporterade verksamhetsåret. Lägsta årsavgift är för närvarande 5 000 kr och högsta årsavgift är 60 000 kr. Det...

För hur lång tid kan en organisation beviljas 90-konto?

90-konto kan beviljas för högst tre år, sedan måste organisationen ansöka om fortsatt giltighetstid för 90-kontot. Det är Svensk Insamlingskontroll som beslutar om hur lång giltighetstiden ska vara. Nya organisationer beviljas aldrig längre...

Hur får jag er logotyp?

Genom att skicka e-post till info@insamlingskontroll.se kan du beställa logotypen. Du måste i meddelandet uppge vilken 90-kontoinnehavare som du företräder.

Vad händer med pengarna när ett 90-konto dras in?

När ett 90-konto dras in avslutas 90-kontot av PlusGiro genom Nordea Bank AB och bankgirot genom Bangirocentralen för inbetalning. Pengarna går tillbaka till givaren. De pengar som redan finns på kontona får den indragna organisationen sätta in...

Vilka organisationer kan beviljas 90-konto?

Endast idella föreningar, trosamfund och stiftelser kan beviljas 90-konto. Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar kan således inte få 90-konto.

Hur ska bestyrkanderapporten vara utformad?

Under fliken redovisning finns ett förslag till revisorns bestyrkanderapport till Svensk Insamlingskontrolls blanketter för resultat- och balansräkning, de finansiella rapporterna till rapportpaketet.

Kan jag skänka pengar via SMS?

Svensk Insamlingskontroll har en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefon-operatörerna – TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre – angående abonnemang av ”premium SMS välgörenhetsnummer 72900 – 72999”. Mobiloperatörerna delar endast ut sådana...

Hur får logotypen för 90-konto användas?

Vår logotyp får endast användas av 90-kontoinnehavare. En 90-kontoinnehavare får inte låta annan använda 90-kontot eller Svensk Insamlingskontrolls logotyp.

En detaljerad beskrivning av hur vår logotyp får användas finns i Svensk...

Sidor