Frågor och Svar

Nedan svarar vi på våra vanligaste frågor.

Vad är årsavgiften för 90-konto?

Årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll beräknas efter 0,060 % av organisationens totala verksamhetsintäkter för det senaste inrapporterade verksamhetsåret. Lägsta årsavgift är för närvarande 5 000 kr och högsta årsavgift är 60 000 kr. Det...