Frågor och Svar

Nedan svarar vi på våra vanligaste frågor.

Vad är det för skillnad mellan Svensk Insamlingskontrolls kontroll och länsstyrelsernas stiftelsetillsyn?

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar alla insamlingsorganisationer med 90-konto oavsett om det är en ideell förening, ett trossamfund eller en stiftelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser. Om en 90-kontoinnehavare inte följer...

Måste även alla suppleanter skriva på ansökningsblanketten och kreditupplysningar inges för dessa?

Ja, alla styrelseledamöter och suppleanter måste skriva på ansökan och kreditupplysningar som inte är äldre än fyra veckor inges. Svensk Insamlingskontroll ingår ett avtal med alla ledamöter och suppleanter i styrelsen som innebär att dessa bl.a...

Vem står bakom Svensk Insamlingskontroll?

Våra huvudmän är Svenskt Näringsliv, de fackliga organisationerna LO, TCO samt Saco.

Hur finansierar ni er verksamhet?

Vår verksamhet finansieras genom avgifter från de organisationer som har 90-konto.

Vad händer med pengarna när ett 90-konto dras in?

När ett 90-konto dras in avslutas 90-kontot av PlusGiro genom Nordea Bank AB och bankgirot genom Bangirocentralen för inbetalning. Pengarna går tillbaka till givaren. De pengar som redan finns på kontona får den indragna organisationen sätta in...

Hur kan jag betala med SMS?

På grund av lagändring den 1 februari 2013 måste du vara registrerad för att kunna skänka pengar via SMS. Mobilföretagen har löst detta genom att du måste vara ansluten till WyWallet för att kunna skänka pengar. Personer med privatabonnemang hos...

Kan jag skänka pengar via Swish?

Ja, för 90-kontoinnehavare finns möjlighet att ha Swish-nummer som inleds med 123 följt av 90-kontonumret. På vår hemsida under 90-konto hittar du 90-kontoinnehavarnas Swishnummer.