Nyckeltal för Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec)

Org nr: 802412-7717 Ideell förening

År2018
Totala intäkter (tkr)12 275
Eget kapital (tkr)2 460
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%
Kommentar