Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Choice

Org nr: 802426-3306 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)4 2964 521
Eget kapital (tkr)1 0631 786
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)55%
Kommentar