Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden

Org nr: 802478-1141 Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)3 065
Eget kapital (tkr)875
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %90
Kommentar