Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden

Org nr: 802478-1141 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)3 0652 108
Eget kapital (tkr)8751 593
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)73%
Kommentar