Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WarChild

Org nr: 802479-5828 Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)6 442
Eget kapital (tkr)767
Kostnader / Totala intäkter i %15
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %75
Kommentar