Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen War Child

Org nr: 802479-5828 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)6 4429 270
Eget kapital (tkr)7671 789
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%
Kommentar