Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org nr: 802425-9999 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)9 17711 470
Eget kapital (tkr)1 2182 743
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%
Kommentar