Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org nr: 802425-9999 Insamlingsstiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)9 177
Eget kapital (tkr)1 218
Kostnader / Totala intäkter i %16
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %102
Kommentar
Kommentar