Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)12 84035 14335 906
Eget kapital (tkr)3 1625 7338 949
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)69%
Kommentar