Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434 Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto(tkr)12 84035 143
Eget kapital (tkr)3 1625 733
Kostnader / Totala intäkter i %2810
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %4882
KommentarFöreningen har haft uppstarts- och utvecklingskostnader för sitt insamlingsarbete.
Kommentar