Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus

Org nr: 802426-4023 Insamlingsstiftelse

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)2 05081
Eget kapital (tkr)1 479901
Kostnader / Totala intäkter i %2121
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3741
KommentarStiftelsen erhöll en stor donation i slutet av 2016. Dessa medel kommer att anslås till forskning under en 3-års period.stiftelsen är under uppbyggnad
Kommentar