Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Help to Help

Org nr: 802478-3725 Insamlingsstiftelse

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)9751 580
Eget kapital (tkr)650441
Kostnader / Totala intäkter i %2225
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9788
Kommentar