Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Stödfonden för hemlösa i Helsingborg
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 843003-3160
  90-konto sedan: 2000
  900352-6
  9003526
  Telefon: 042-15 65 55

  Stiftelsens ändamål ska vara att stödja hemlösa i Helsingborgs kommun.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-6086
  90-konto sedan: 2012
  900297-3
  900-2973
  9002973
  Telefon: 070-538 87 55

  Stiftelsen skall, med stöd av insamlade medel, verka för hjälp/stöd till behövande inom områdena hälsa, hunger och humanitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Cancerforskningsfonden i Norrland
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 894001-4007
  90-konto sedan: 2011,
  900266-8
  900-2668
  9002668
  Telefon: 090-785 28 54

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Umeå (onkologiska klinikerna och onkologiskt centrum), bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Personalutveckling
 • Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-8224
  90-konto sedan: 2005
  900065-4
  9000654
  Telefon: 070-208 30 70
  Hemsida: www.vif.se

  Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och utveckling av bättre medel och metoder för bekämpning av de infektionssjukdomar som drabbar jordens fattiga befolkningar. Dessutom ska stiftelsen i Sverige upplysa om dessa sjukdomars betydelse och stiftelsens mål.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Forskning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-9593
  90-konto sedan: 2008
  900152-0
  900-1520
  9001520
  Telefon: 08-205159

  Stiftelsens ändamål skall vara att öka kunskapen om kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och kontanta bidrag till vetenskaplig forskning och för spridande av information om kvinnors hälsa, dels sprida information om kvinnors hälsa i egen regi.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Kvinnor
 • Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-7002
  90-konto sedan: 2005
  900-0589
  9000589
  Telefon: 073-912 70 01

  Stiftelsens avsikt är att agera i södra Afrika och dess ändamål är att med idrott, musik och konst som huvudsakliga verksamhetsområden ge stöd åt barn och ungdomar som lever på gatan, barn och ungdomar som blivit föräldralösa på grund av AIDS, barn och ungdomar som är på andra vis utsatta.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen BarnSamariten
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 862000-4344
  90-konto sedan: 1995
  901130-5
  901-1305
  9011305
  Telefon: 036-377900

  Stiftelsen har till ändamål att informera om orsakerna till barnmisshandel, bedriva uppsökande verksamhet på barnsjukhus för att få kontakt med barn som utsatts för misshandel, såväl i Sverige som andra delar av världen, lämna praktisk hjälp till skadade och handikappade barn, t ex genom att ge dem böcker, leksaker, ritmateriel etc, på alla sätt förebygga utövande av våld mot barn, att på alla sätt skydda barn för såväl fysiskt som psykiskt våld samt att värna om barns rättigheter i samhället.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Gatubarn
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 855100-2002
  90-konto sedan: 1997
  900401-1
  900412-8
  900-4011
  900-4128
  9004011
  Sms: 

  Gatubarn*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50, 100 eller 200 kr.

  T ex GATUBARN100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 031-15 42 50

  Stiftelsens ändamål är att i samhället väcka opinion för barns rättigheter i världen, att finansiera projekt som främjar gatubarns hälsa och utbildning.

  Verksam i:
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
 • Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni har den 4 januari 2021 avslutat sina 90-konton PG 900615-6, 900642-0 och BG 900-6156, 900-6420 samt swishnummer 9006156.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen Interpeace Swedens har den 23 oktober 2019 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 9000391-4 och BG 900-3941.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor