90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 432 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-6086
  90-konto sedan: 2012
  900297-3
  900-2973
  9002973
  Telefon: 070-538 87 55

  Stiftelsen skall, med stöd av insamlade medel, verka för hjälp/stöd till behövande inom områdena hälsa, hunger och humanitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Gatubarn
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 855100-2002
  90-konto sedan: 1997
  900412-8
  900401-1
  900-4128
  900-4011
  9004011
  Sms: 

  Gatubarn*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50, 100 eller 200 kr.

  T ex GATUBARN100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 031-15 42 50

  Stiftelsens ändamål är att i samhället väcka opinion för barns rättigheter i världen, att finansiera projekt som främjar gatubarns hälsa och utbildning.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - yrkes
 • Insamlingsstiftelsen BarnSamariten
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 862000-4344
  90-konto sedan: 1995
  901130-5
  901-1305
  9011305
  Telefon: 036-377900

  Stiftelsen har till ändamål att informera om orsakerna till barnmisshandel, bedriva uppsökande verksamhet på barnsjukhus för att få kontakt med barn som utsatts för misshandel, såväl i Sverige som andra delar av världen, lämna praktisk hjälp till skadade och handikappade barn, t ex genom att ge dem böcker, leksaker, ritmateriel etc, på alla sätt förebygga utövande av våld mot barn, att på alla sätt skydda barn för såväl fysiskt som psykiskt våld samt att värna om barns rättigheter i samhället.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-7002
  90-konto sedan: 2005
  900-0589
  9000589
  Telefon: 073-912 70 01

  Stiftelsens avsikt är att agera i södra Afrika och dess ändamål är att med idrott, musik och konst som huvudsakliga verksamhetsområden ge stöd åt barn och ungdomar som lever på gatan, barn och ungdomar som blivit föräldralösa på grund av AIDS, barn och ungdomar som är på andra vis utsatta.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen Interpeace Swedens har den 23 oktober 2019 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 9000391-4 och BG 900-3941.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
  Stiftelse

  Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har på egen begäran den 1 mars 2019 avslutat sina 90-konton PG 900074-6 och BG 900-0746.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Fight Batten Disease Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802479-7303

  Insamlingsstiftelsen Fight Batten Disease Foundation har på egen begäran den 2 januari 2019 avslutat sina 90-konton PG 900549-7 och BG 900-5497 samt swishnr 9005497. 

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond har den 5 september 2018 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900304-7 och 900-3047.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Bassestiftelsen
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen Bassestiftelsen har på egen begärn den 30 januari 2018 avslutat sitt 90-konto PG 901036-4.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Internationella Stiftelsen Barnens Ark
  Stiftelse

  Internationella Stiftelsen Barnens Ark har den 12 januari 2018 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900501-8, BG 900-5018 och 900-4045.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor