90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 426 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-8224
  900065-4
  9000654
  Telefon: 070-208 30 70
  Hemsida: www.vif.se

  Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och utveckling av bättre medel och metoder för bekämpning av de infektionssjukdomar som drabbar jordens fattiga befolkningar. Dessutom ska stiftelsen i Sverige upplysa om dessa sjukdomars betydelse och stiftelsens mål.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Forskning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-7002
  900058-9
  900-0589
  Telefon: 070-607 05 70

  Stiftelsens avsikt är att agera i södra Afrika och dess ändamål är att med idrott, musik och konst som huvudsakliga verksamhetsområden ge stöd åt barn och ungdomar som lever på gatan, barn och ungdomar som blivit föräldralösa på grund av AIDS, barn och ungdomar som är på andra vis utsatta.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Gatubarn
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 855100-2002
  900412-8
  900401-1
  900-4128
  900-4011
  9004011
  Sms: 

  Gatubarn*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50, 100 eller 200 kr.

  T ex GATUBARN100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 031-154250

  Stiftelsens ändamål är att i samhället väcka opinion för barns rättigheter i världen, att finansiera projekt som främjar gatubarns hälsa och utbildning.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
 • Insamlingsstiftelsen BarnSamariten
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 862000-4344
  901130-5
  901-1305
  9011305
  Telefon: 036-377900

  Stiftelsen har till ändamål att informera om orsakerna till barnmisshandel, bedriva uppsökande verksamhet på barnsjukhus för att få kontakt med barn som utsatts för misshandel, såväl i Sverige som andra delar av världen, lämna praktisk hjälp till skadade och handikappade barn, t ex genom att ge dem böcker, leksaker, ritmateriel etc, på alla sätt förebygga utövande av våld mot barn, att på alla sätt skydda barn för såväl fysiskt som psykiskt våld samt att värna om barns rättigheter i samhället.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Fight Batten Disease Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802479-7303

  Insamlingsstiftelsen Fight Batten Disease Foundation har på egen begäran den 2 januari 2019 avslutat sina 90-konton PG 900549-7 och BG 900-5497 samt swishnr 9005497. 

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond har den 5 september 2018 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900304-7 och 900-3047.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Bassestiftelsen
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen Bassestiftelsen har på egen begärn den 30 januari 2018 avslutat sitt 90-konto PG 901036-4.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Internationella Stiftelsen Barnens Ark
  Stiftelse

  Internationella Stiftelsen Barnens Ark har den 12 januari 2018 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900501-8, BG 900-5018 och 900-4045.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Ncuma Tandhälsa
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen Ncuma Tandhälsa har på egen begäran den 8 januari 2018 avslutat sitt 90-konto 900132-2.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen AAPKI Foundation
  Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen AAPKI Foundation har den 1 september 2017 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900102-5 och BG 900-1025.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor