90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 433 aktiva Organisationer

 • Insamling Zambias Barn
  Ideell förening
  Org nr: 802416-7192
  90-konto sedan: 2004
  900003-5
  900-0035
  9000035
  Telefon: 0322-78990

  Föreningens ändamål ska vara att hjälpa barn och behövande i Zambia genom fadderverksamhet.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
 • Insamlingsstiftelsen Good Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802411-1166
  90-konto sedan: 2002
  900436-7
  9004367
  Telefon: 0290-513 33
  Hemsida: www.igf.nu
  E-post: seppo@igf.nu

  Stiftelsens ändamål och huvuduppdrag är att verka för upprättelse av hela människan, i betydelsen andlig, själslig, fysisk samt social upprättelse. Stiftelsen ska verka för mission och evangelisation bland människor.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen School by School
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3280
  90-konto sedan: 2010
  900215-5
  900-2155
  9002155
  Telefon: 070-431 50 08

  Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning bland barn och ungdomar främst i Indien och i andra hand i andra utvecklingsländer.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Uppsala - Födelsefonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 817602-0025
  90-konto sedan: 2004
  900793-1
  900-7931
  9007931
  Telefon: 018-611 96 28

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande barns hälsa under graviditet, förlossning och under nyföddhetsperioden. Fonden kan också stödja forskning som berör förhållanden under dessa delar av barnets liv som yppar sig senare under barndomen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
  • Barn
 • Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802407-4125
  90-konto sedan: 2013
  900353-4 för OCR inbetalningar
  900360-9
  900-3609
  9003609

  Stiftelsen ändamål ska vara att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Hjälpverksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Initiatives of Change - Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802002-3357
  90-konto sedan: 1951
  900664-4
  900-6644
  9006644
  Telefon: 08-365524

  Föreningen vill främja omvandlingen av samhället grundad på förändring av enskilda människor, där var och en börjar med sig själv genom andlig och moralisk förnyelse. Föreningens syften är att absoluta normer - ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek - blir vägledande för individ och samhälle, att människor lyssnar till och följer samvetets röst och Guds ledning, att människors liv och världen förvandlas genom Guds kraft och lydnad mot hans vilja.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-4195
  90-konto sedan: 2012
  9000279-1
  900-2791
  90002791
  Sms: 

  hum*belopp* till 72901.

  Välj mellan beloppen 50 kr och 100 kr.

  t ex. HUM100 föratt skänka 100 kr.

  Telefon: 0704-241048

  Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende
 • Insamlingsstiftelsen RFSL
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8196
  90-konto sedan: 2014
  900408-6
  900-4086
  9004086
  Sms: 

  RFSL *belopp* till 72890

  Välj mellan beloppen 20, 50, 100, 150 och 250 kronor.

  T ex. RFSL100 för att skänka 100 kr.

  Telefon: 08-501 629 00

  Insamlingsstiftelsens ändamål är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Sverige och internationellt genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Flyktingar
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Stödfonden för hemlösa i Helsingborg
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 843003-3160
  90-konto sedan: 2000
  900352-6
  9003526
  Telefon: 042-15 65 55

  Stiftelsens ändamål ska vara att stödja hemlösa i Helsingborgs kommun.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Cancerforskningsfonden i Norrland
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 894001-4007
  90-konto sedan: 2011,
  900266-8
  900-2668
  9002668
  Telefon: 090-785 28 54

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Umeå (onkologiska klinikerna och onkologiskt centrum), bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Personalutveckling

Sidor