90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 432 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Good Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802411-1166
  90-konto sedan: 2002
  900436-7
  9004367
  Telefon: 0290-513 33
  Hemsida: www.igf.nu
  E-post: seppo@igf.nu

  Stiftelsens ändamål och huvuduppdrag är att verka för upprättelse av hela människan, i betydelsen andlig, själslig, fysisk samt social upprättelse. Stiftelsen ska verka för mission och evangelisation bland människor.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802407-4125
  90-konto sedan: 2013
  900353-4 för OCR inbetalningar
  900360-9
  900-3609
  9003609

  Stiftelsen ändamål ska vara att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Hjälpverksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Uppsala - Födelsefonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 817602-0025
  90-konto sedan: 2004
  900793-1
  900-7931
  9007931
  Telefon: 018-611 96 28

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande barns hälsa under graviditet, förlossning och under nyföddhetsperioden. Fonden kan också stödja forskning som berör förhållanden under dessa delar av barnets liv som yppar sig senare under barndomen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
  • Barn
 • Initiatives of Change - Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802002-3357
  90-konto sedan: 1951
  900664-4
  900-6644
  9006644
  Telefon: 08-365524

  Föreningen vill främja omvandlingen av samhället grundad på förändring av enskilda människor, där var och en börjar med sig själv genom andlig och moralisk förnyelse. Föreningens syften är att absoluta normer - ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek - blir vägledande för individ och samhälle, att människor lyssnar till och följer samvetets röst och Guds ledning, att människors liv och världen förvandlas genom Guds kraft och lydnad mot hans vilja.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-4195
  90-konto sedan: 2012
  9000279-1
  900-2791
  90002791
  Sms: 

  hum*belopp* till 72901.

  Välj mellan beloppen 50 kr och 100 kr.

  t ex. HUM100 föratt skänka 100 kr.

  Telefon: 0704-241048

  Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende
 • Insamlingsstiftelsen RFSL
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8196
  90-konto sedan: 2014
  900408-6
  900-4086
  9004086
  Sms: 

  RFSL *belopp* till 72890

  Välj mellan beloppen 20, 50, 100, 150 och 250 kronor.

  T ex. RFSL100 för att skänka 100 kr.

  Telefon: 08-501 629 00

  Insamlingsstiftelsens ändamål är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Sverige och internationellt genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Flyktingar
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Stödfonden för hemlösa i Helsingborg
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 843003-3160
  90-konto sedan: 2000
  900352-6
  9003526
  Telefon: 042-15 65 55

  Stiftelsens ändamål ska vara att stödja hemlösa i Helsingborgs kommun.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-6086
  90-konto sedan: 2012
  900297-3
  900-2973
  9002973
  Telefon: 070-538 87 55

  Stiftelsen skall, med stöd av insamlade medel, verka för hjälp/stöd till behövande inom områdena hälsa, hunger och humanitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Cancerforskningsfonden i Norrland
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 894001-4007
  90-konto sedan: 2011,
  900266-8
  900-2668
  9002668
  Telefon: 090-785 28 54

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Umeå (onkologiska klinikerna och onkologiskt centrum), bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Personalutveckling
 • Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-9593
  90-konto sedan: 2008
  900152-0
  900-1520
  9001520
  Telefon: 08-205159

  Stiftelsens ändamål skall vara att öka kunskapen om kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och kontanta bidrag till vetenskaplig forskning och för spridande av information om kvinnors hälsa, dels sprida information om kvinnors hälsa i egen regi.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Kvinnor

Sidor