Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 893201-8768
  90-konto sedan: 1990
  902002-5
  902-0025
  9020025
  Telefon: 070-580 56 51

  Fondens syfte är att genom stöd till vetenskaplig forskning inom i första hand cancersjukdomar och omvårdnad medverka till en god vård och behandling i Jämtlands län. Fonden ska även främja utbildning samt spridande av kunskap om forksningsresultaten och liknande inom i första hand dessa områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Personalutveckling
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Indian Children - Birgitta Ekmans fond för barn i Indien
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-0484
  90-konto sedan: 2010
  900183-5 (För OCR-inbetalningar)
  900184-3
  900-1835
  900-1843
  9001843
  Telefon: 018-4898141

  Stiftelsen har till ändamål att på alla sätt verka för behövande indiska barn och deras familjer bland annat genom att ge hjälp och bistånd av varierande art åt såväl barn som familjer i nöd och annan därtill förebyggande verksamhet, att möjliggöra skolutbildning av både akademisk och praktisk art etc. för såväl barn som unga vuxna i avsikt att främja deras vård, fostran och framtidsutsikter, att hjälpa barn och andra personer från fattiga och svaga förutsättningar såväl materiellt som mentalt, att få framtidstro och initiativförmåga och därigenom förändra sin egen livssituation genom olika medel, att bistå med rehabiliteringsmöjligheter och sjukvård för människor med särskilda sociala och ekonomiska behov, att bidra med insatser i katastrofsituationer.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Katastrofhjälp
 • Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 855100-5161
  90-konto sedan: 1996
  904045-2
  904-0452
  9040452
  Telefon: 079-311 61 79
  Hemsida: www.abrigo.se

  Stiftelsen har till ändamål är att genom ge bidrag till Associacao Abrigo Rainha Silvia, Rio de Janeiro, vars ändamål är att ge assistans i form av sjukvård, tandvård och utbildning samt ekonomisk och juridsk hjälp till medellösa gravida kvinnor, unga mödrar samt barn i Rio de Janeiro.

  Verksam i:
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen School by School
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3280
  90-konto sedan: 2010
  900215-5
  900-2155
  9002155
  Telefon: 070-431 50 08

  Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning bland barn och ungdomar främst i Indien och i andra hand i andra utvecklingsländer.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Good Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802411-1166
  90-konto sedan: 2002
  900436-7
  9004367
  Telefon: 070-493 38 42
  Hemsida: www.igf.nu
  E-post: seppo@igf.nu

  Stiftelsens ändamål och huvuduppdrag är att verka för upprättelse av hela människan, i betydelsen andlig, själslig, fysisk samt social upprättelse. Stiftelsen ska verka för mission och evangelisation bland människor.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Uppsala - Födelsefonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 817602-0025
  90-konto sedan: 2004
  900793-1
  900-7931
  9007931
  Telefon: 018-611 96 28

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande barns hälsa under graviditet, förlossning och under nyföddhetsperioden. Fonden kan också stödja forskning som berör förhållanden under dessa delar av barnets liv som yppar sig senare under barndomen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
  • Barn
 • Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802407-4125
  90-konto sedan: 2013
  900353-4 för OCR inbetalningar
  900360-9
  900-3609
  9003609

  Stiftelsen ändamål ska vara att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Hjälpverksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Initiatives of Change - Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802002-3357
  90-konto sedan: 1951
  900664-4
  900-6644
  9006644
  Telefon: 08-365524

  Föreningen vill främja omvandlingen av samhället grundad på förändring av enskilda människor, där var och en börjar med sig själv genom andlig och moralisk förnyelse. Föreningens syften är att absoluta normer - ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek - blir vägledande för individ och samhälle, att människor lyssnar till och följer samvetets röst och Guds ledning, att människors liv och världen förvandlas genom Guds kraft och lydnad mot hans vilja.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen RFSL
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8196
  90-konto sedan: 2014
  900408-6
  900-4086
  9004086
  Telefon: 08-501 629 00

  Insamlingsstiftelsens ändamål är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Sverige och internationellt genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Flyktingar
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-4195
  90-konto sedan: 2012
  9000279-1
  900-2791
  90002791
  Sms: 

  hum*belopp* till 72901.

  Välj mellan beloppen 50 kr och 100 kr.

  t ex. HUM100 föratt skänka 100 kr.

  Telefon: 070-424 10 48

  Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende

Sidor