90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 426 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen School by School
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3280
  900215-5
  900-2155
  9002155
  Telefon: 070-4315008

  Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning bland barn och ungdomar främst i Indien och i andra hand i andra utvecklingsländer.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802407-4125
  900353-4 för OCR inbetalningar
  900360-9
  900-3609
  9003609
  Sms: 

  CANCERA *belopp* till 72970.

  Välj  mellan beloppen 50, 100 och 200 kr.

  t ex CANCERA 100 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan CANCERA och beloppet.

  Stiftelsen ändamål ska vara att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Hjälpverksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Uppsala - Födelsefonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 817602-0025
  900793-1
  900-7931
  Telefon: 018-611 58 85

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande barns hälsa under graviditet, förlossning och under nyföddhetsperioden. Fonden kan också stödja forskning som berör förhållanden under dessa delar av barnets liv som yppar sig senare under barndomen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
  • Barn
 • Initiatives of Change - Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802002-3357
  900664-4
  900-6644
  9006644
  Telefon: 08-365524

  Föreningen vill främja omvandlingen av samhället grundad på förändring av enskilda människor, där var och en börjar med sig själv genom andlig och moralisk förnyelse. Föreningens syften är att absoluta normer - ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek - blir vägledande för individ och samhälle, att människor lyssnar till och följer samvetets röst och Guds ledning, att människors liv och världen förvandlas genom Guds kraft och lydnad mot hans vilja.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen RFSL
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8196
  900408-6
  900-4086
  9004086
  Telefon: 08-501 629 00

  Insamlingsstiftelsens ändamål är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Sverige och internationellt genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Flyktingar
  • Jämställdhet
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-4195
  9000279-1
  900-2791
  90002791
  Sms: 

  hum*belopp* till 72901.

  Välj mellan beloppen 50 kr och 100 kr.

  t ex. HUM100 föratt skänka 100 kr.

  Telefon: 0704-241048

  Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende
 • Insamlingsstiftelsen Stödfonden för hemlösa i Helsingborg
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 843003-3160
  900352-6
  9003526
  Telefon: 042-15 65 55

  Stiftelsens ändamål ska vara att stödja hemlösa i Helsingborgs kommun.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-6086
  900297-3
  900-2973
  9002973
  Telefon: 070-538 87 55

  Stiftelsen skall, med stöd av insamlade medel, verka för hjälp/stöd till behövande inom områdena hälsa, hunger och humanitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-8224
  900065-4
  9000654
  Telefon: 070-208 30 70
  Hemsida: www.vif.se

  Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och utveckling av bättre medel och metoder för bekämpning av de infektionssjukdomar som drabbar jordens fattiga befolkningar. Dessutom ska stiftelsen i Sverige upplysa om dessa sjukdomars betydelse och stiftelsens mål.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Forskning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Cancerforskningsfonden i Norrland
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 894001-4007
  900266-8
  900-2668
  9002668
  Telefon: 090-785 28 54

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Umeå (onkologiska klinikerna och onkologiskt centrum), bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Personalutveckling

Sidor