90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 426 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-1268
  900162-9
  900381-5
  900-1629
  9001629
  Sms: 

  VATTEN*belopp* till 72980

  Välj mellan beloppen 100, 300, 400 och 500

  t ex VATTEN100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 08-677 30 70

  Stiftelsens ändamål är att i samverkan med WaterAid UK genom konkreta biståndsinsatser och opinionsbildning verka för att alla på vår jord ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Biståndsinsatserna ska bedrivas i världens fattigaste länder i nära samverkan med lokala samarbetspartners i dessa. Stiftelsen ska också bedriva opinionsbildning för att påverka beslutsfattare att tydliggöra vatten- och sanitetstfrågornas centrala roll i fattigdomsbekämpningen.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Utbildning - grund
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 893201-8768
  902002-5
  902-0025
  9020025
  Telefon: 063-15 39 85

  Fondens syfte är att genom stöd till vetenskaplig forskning inom i första hand cancersjukdomar och omvårdnad medverka till en god vård och behandling i Jämtlands län. Fonden ska även främja utbildning samt spridande av kunskap om forksningsresultaten och liknande inom i första hand dessa områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Personalutveckling
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802405-0406
  901948-0
  901-9480
  9019480
  Telefon: 0706-6442520

  Stiftelsens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt behövande, att vårda, fostra och utbilda barn och ungdomar, främja vetenskaplig forskning med humanitär inriktning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
 • Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-4734
  900222-1
  900439-1
  900-2221
  9002221
  Sms: 

  Smile till 72970 för att skänka 50 kr.

  Smile100 till 72970 för att skänka 100 kr.

  Smile200 till 72970 fär att skänka 200 kr.

  Telefon: 08-51512400

  Stiftelsens ändamål är att direkt eller indirekt främja information, utbildning eller forskning kring eller genomförandet av kirurgiska operationer eller annan högspecialiserad vård eller informera om behoven av sådan vård som nyss sagts.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 857209-4004
  900834-3
  900-8343
  Telefon: 031-62 25 20

  Stiftelsens ändamål är att främja barns vård vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Stiftelsen ska stödja särskilt trivselskapande åtgärder för att underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras rehabilitering. Stöd kan lämnas till barnen och deras föräldrar i anslutning till vården. Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning lämnas till anställda och personalgruppen inom barn- och ungdomssjukhuset.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hälsovård
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsstiftelsen Indian Children - Birgitta Ekmans fond för barn i Indien
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-0484
  900183-5 (För OCR-inbetalningar)
  900184-3
  900-1835
  900-1843
  9001843
  Telefon: 018-4898141

  Stiftelsen har till ändamål att på alla sätt verka för behövande indiska barn och deras familjer bland annat genom att ge hjälp och bistånd av varierande art åt såväl barn som familjer i nöd och annan därtill förebyggande verksamhet, att möjliggöra skolutbildning av både akademisk och praktisk art etc. för såväl barn som unga vuxna i avsikt att främja deras vård, fostran och framtidsutsikter, att hjälpa barn och andra personer från fattiga och svaga förutsättningar såväl materiellt som mentalt, att få framtidstro och initiativförmåga och därigenom förändra sin egen livssituation genom olika medel, att bistå med rehabiliteringsmöjligheter och sjukvård för människor med särskilda sociala och ekonomiska behov, att bidra med insatser i katastrofsituationer.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Katastrofhjälp
 • Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3090
  900192-6
  900-1926
  9001926
  Telefon: 070-608 71 84

  Stiftelsens ändamål är att stödja forskning mot cancer i Västsverige, att företrädesvis stödja klinisk forskning d.v.s. patientnära forskning, inom cancerområdet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jubileumskliniken, eller andra sjukhus i Västsverige; samt att avsätta medel till inköp av speciell forskningsutrustning och för cancerforskningen unik apparatur vid nämnda sjukhus.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 855100-5161
  904045-2
  904-0452
  9040452
  Telefon: 076-903 60 23
  Hemsida: www.abrigo.se

  Stiftelsen har till ändamål är att genom ge bidrag till Associacao Abrigo Rainha Silvia, Rio de Janeiro, vars ändamål är att ge assistans i form av sjukvård, tandvård och utbildning samt ekonomisk och juridsk hjälp till medellösa gravida kvinnor, unga mödrar samt barn i Rio de Janeiro.

  Verksam i:
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamling Zambias Barn
  Ideell förening
  Org nr: 802416-7192
  900003-5
  900-0035
  9000035
  Telefon: 0322-78990

  Föreningens ändamål ska vara att hjälpa barn och behövande i Zambia genom fadderverksamhet.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
 • Insamlingsstiftelsen Good Foundation
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802411-1166
  900436-7
  Telefon: 0290-513 33
  Hemsida: www.igf.nu
  E-post: seppo@igf.nu

  Stiftelsens ändamål och huvuduppdrag är att verka för upprättelse av hela människan, i betydelsen andlig, själslig, fysisk samt social upprättelse. Stiftelsen ska verka för mission och evangelisation bland människor.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Volontärer
  • Vuxna

Sidor