Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Njurfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-9202
  90-konto sedan: 2013
  900367-4
  900462-3 för OCR
  900-4623
  900-3674
  9003674
  Sms: 

  NJURE till 72980 för att skänka 100 kr

  Telefon: 08-546 405 00

  Stiftelsens ändamål ska vara att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt för information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Vaggan
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802412-5638
  90-konto sedan: 2003
  902000-9
  902-0009
  9020009
  Telefon: 070-0903866
  Hemsida: www.vaggan.se

  Stiftelsens ändamål är att främja vård och fostran av barn och ungdomar som vistas på barnhem i Litauen, Lettland och Estland.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Akademiska Sjukhusets Barnfond
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-9289
  90-konto sedan: 2005
  900-0670
  9000670
  Telefon: 018-16 19 00

  Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina samlade resurser för främjande av vård bland annat genom särskilda trivselskapande åtgärder för att underlätta barnens sjukhusvistelse, påskynda deras rehabilitering samt berika deras fritid och rekreation.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsföreningen Kinondo Support
  Ideell förening
  Org nr: 802462-1453
  90-konto sedan: 2014
  900368-2
  900-3682
  Telefon: 070-860 47 09

  Föreningen skall bidra till det välgörenhetsarbete som Kinondo Kwetu Trust Fund bedriver i Södra Kenya. Arbetet inriktar sig främst på den verksamhet som Kinondo Kwetu Clinic och Kinondo Primary School bedriver, samt att ge finansiellt stöd till medellösa elevers och studenters studier. Kinondo Kwetu Clinic drivs av Kinodo Kwetu Trust Fund och dess verksamhat inriktar sig främst på hälsovård och information, förlossningar, behandling av patienter med HIV och tuberkulos, bekämpning av malaria och barns välfärd. Kinindo Primary School är en statlig skola för klass 0-8. Fonden stödjer skolan genom att bistå med medel för att anställa extra lärare och till att förbättra skolmiljön.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen, Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet
  Stiftelse
  Org nr: 827500-4789
  90-konto sedan: 1963
  900928-3
  902904-2
  900-9283
  9009283
  Telefon: 0383-46 74 50

  Stiftelsens ändamål är att bedriva kristen och social humanitär verksamhet i Sverige och andra länder i första hand bland barn och ungdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
 • Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-1268
  90-konto sedan: 2009
  900162-9
  900381-5
  900-1629
  9001629
  Sms: 

  VATTEN*belopp* till 72980

  Välj mellan beloppen 100, 300, 400 och 500

  t ex VATTEN100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 08-677 30 70

  Stiftelsens ändamål är att i samverkan med WaterAid UK genom konkreta biståndsinsatser och opinionsbildning verka för att alla på vår jord ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Biståndsinsatserna ska bedrivas i världens fattigaste länder i nära samverkan med lokala samarbetspartners i dessa. Stiftelsen ska också bedriva opinionsbildning för att påverka beslutsfattare att tydliggöra vatten- och sanitetstfrågornas centrala roll i fattigdomsbekämpningen.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Utbildning - grund
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Insamlingsstiftelsen Indian Children - Birgitta Ekmans fond för barn i Indien
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-0484
  90-konto sedan: 2010
  900183-5 (För OCR-inbetalningar)
  900184-3
  900-1835
  900-1843
  9001843
  Telefon: 018-4898141

  Stiftelsen har till ändamål att på alla sätt verka för behövande indiska barn och deras familjer bland annat genom att ge hjälp och bistånd av varierande art åt såväl barn som familjer i nöd och annan därtill förebyggande verksamhet, att möjliggöra skolutbildning av både akademisk och praktisk art etc. för såväl barn som unga vuxna i avsikt att främja deras vård, fostran och framtidsutsikter, att hjälpa barn och andra personer från fattiga och svaga förutsättningar såväl materiellt som mentalt, att få framtidstro och initiativförmåga och därigenom förändra sin egen livssituation genom olika medel, att bistå med rehabiliteringsmöjligheter och sjukvård för människor med särskilda sociala och ekonomiska behov, att bidra med insatser i katastrofsituationer.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Katastrofhjälp
 • Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802405-0406
  90-konto sedan: 1998
  901948-0
  901-9480
  9019480
  Telefon: 070-622 50 41

  Stiftelsens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt behövande, att vårda, fostra och utbilda barn och ungdomar, främja vetenskaplig forskning med humanitär inriktning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
 • Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 893201-8768
  90-konto sedan: 1990
  902002-5
  902-0025
  9020025
  Telefon: 070-580 56 51

  Fondens syfte är att genom stöd till vetenskaplig forskning inom i första hand cancersjukdomar och omvårdnad medverka till en god vård och behandling i Jämtlands län. Fonden ska även främja utbildning samt spridande av kunskap om forksningsresultaten och liknande inom i första hand dessa områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Personalutveckling
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige II
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-4734
  90-konto sedan: 2010
  900222-1
  900439-1
  900-2221
  9002221
  Sms: 

  GLAD till 72901 för att skänka 100 kr.

  För övriga SMS gåvor se hemsida www.operationsmile.se

  Telefon: 08-51512400

  Stiftelsens ändamål är att direkt eller indirekt främja information, utbildning eller forskning kring eller genomförandet av kirurgiska operationer eller annan högspecialiserad vård eller informera om behoven av sådan vård som nyss sagts.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna

Sidor