Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802401-6134
  90-konto sedan: 1997
  901800-3
  900130-6
  901-8003
  900-1306
  9018003
  Telefon: 08-588 891 00

  Stiftelsens ändamål är att utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörigt genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltagande i uppbyggandet av ett demokratiskt civilt samhälle, att främja studier och forskning kring effekterna av krig och väpnade konflikter för kvinnor, att föra ut fakta och information kring krigets effekter och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Kvinnor
 • Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 826500-5010
  90-konto sedan: 1998
  900845-9
  900-8459
  9008459
  Sms: 

  BARNHJALP till 72970 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 0380-404 26

  Stiftelsen ändamål är att möta ett allt större behov som finns av utbildning och sjukvård bland barn och mödrar i olika länder i vår värld.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd - Vi-Skogen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802012-8081
  90-konto sedan: 1991
  900508-3
  900113-2 (OCR Inbetalningar)
  900672-7
  900673-5
  9006743
  900-5083
  900-6727
  900-6735
  900-6743
  9005083
  Telefon: 08-12037270

  Stiftelsen har till ändamål att genom plantskolor, trädplantering och andra åtgärder i samband därmed bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för de fattigaste och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Sightsavers International, Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8188
  90-konto sedan: 2013
  900363-3
  900-3633
  9003633
  Sms: 

  ÖGA100 Start till 72901 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad.

  Telefon: 08-470 24 80

  Insamlingsstiftelsens ändamål är att främja hälsa, men alltid med särskild betoning på att vidta eller främja åtgärder för att förebygga och bota blindhet, att främja utbildning av personer med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda och att förebygga och lindra fattigdomen bland människor med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda. Med blinda avses personer som är helt blinda, delvis eller periodvis är utan syn eller hotas av blindhet.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Kvinnor
  • Rehabilitering
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Involvaid
  Ideell förening
  Org nr: 802431-9470
  90-konto sedan: 2011
  900232-0
  900-2320
  9002320
  Telefon: 073-965 56 22

  Föreningens ändamål är att främja utsatta människors hälsa och utveckling samt bidra till en ökad förståelse och kunskap för den obalans som råder i världen gällande de ekonomiska och materiella förutsättningarna.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Willefonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802409-3737
  90-konto sedan: 2001
  900544-8
  900-5448
  9005448
  Telefon: 08-512 418 94

  Stiftelsens ändamål är att hjälpa familjer med hjärnsjuka barn och tonåringar som har en fortskridande odiagnostiserad hjärnsjukdom trots intensivt sökande. Hjälpen ska var av det slaget som ger livet en extra liten guldkant, när familjen är på sjukhus eller liknande inrättning utanför sitt hemlandsting för att söka diagnos. Stiftelsen ska även kunna hjälpa medföljande syskon i ovan nämnda familjer. På längre sikt är stiftelsens syfte att också kunna hjälpa till med diagnostiseringen av ovan nämnda barn. Ett exempel skulle kunna vara en av stiftelsen ordnad kongress med brett medicinskt deltagande för att på så sätt eventuellt möjliggöra en diagnostisering av barnen, i första hand med degenerativ hjärnsjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsstiftelsen Muskelfonden - Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 857500-7490
  90-konto sedan: 2001
  900839-2
  9008392
  Telefon: 073-672 08 24

  Stiftelsen ändamål är att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående neuromuskulära sjukdomar och dess behandling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802017-8664
  90-konto sedan: 1993
  901125-5
  900095-1
  901-1255
  9011255
  Sms: 

  HF*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50 , 100 eller 200 kr.

  T ex. HF100 för att skänka 100 kr.

  Telefon: 08-4060800

  Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning om hjärnan genom att lämna bidrag till vetenskaplig forskning om hjärnan och genom att informera allmänheten om vetenskaplig forskning kring hjärnan och dess sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Lions fond för medicinsk forskning inom Skåne
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-4534
  90-konto sedan: 2012
  900286-6
  900-2866
  9002866
  Telefon: 070-642 84 07
  Hemsida: www.lffs.se

  Stiftelsen huvudsakliga ändamål är att genom bidrag från Lionklubbar och från allmänheten i form av gåvor och testamenten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne, att företrädesvis stödja "patientnära" forskning, d.v.s. sådan forskning som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning, att ge forskningsanslag till områden som styrelsen och dess medicinska expertgrupp bedömer angelägna.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-7495
  90-konto sedan: 2013
  900366-6
  900-3666
  9003666
  Telefon: 072-254 00 22

  Det övergripande målet med stiftelsen är att stötta och inspirera människor till fortsatt utveckling trots medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina individuella förutsättningar så alla kan ges chansen att utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

  Stiftelsen ska verka för att öka intresset och förståelsen i samhället för nödvändigheten av att kunna erbjuda funktionshindrade möjlighet att kunna ta del av de sociala och kulturella sammanhang som andra människor deltar i. Stiftelsen sak vidare verka för en mer positiv syn på individens potential.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka

Sidor