90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 432 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802017-8664
  90-konto sedan: 1993
  901125-5
  900095-1
  901-1255
  9011255
  Sms: 

  HF*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50 , 100 eller 200 kr.

  T ex. HF100 för att skänka 100 kr.

  Telefon: 08-4060800

  Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning om hjärnan genom att lämna bidrag till vetenskaplig forskning om hjärnan och genom att informera allmänheten om vetenskaplig forskning kring hjärnan och dess sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Involvaid
  Ideell förening
  Org nr: 802431-9470
  90-konto sedan: 2011
  900232-0
  900-2320
  9002320
  Telefon: 073-965 56 22

  Föreningens ändamål är att främja utsatta människors hälsa och utveckling samt bidra till en ökad förståelse och kunskap för den obalans som råder i världen gällande de ekonomiska och materiella förutsättningarna.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Willefonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802409-3737
  90-konto sedan: 2001
  900544-8
  900-5448
  9005448
  Telefon: 08-512 418 94

  Stiftelsens ändamål är att hjälpa familjer med hjärnsjuka barn och tonåringar som har en fortskridande odiagnostiserad hjärnsjukdom trots intensivt sökande. Hjälpen ska var av det slaget som ger livet en extra liten guldkant, när familjen är på sjukhus eller liknande inrättning utanför sitt hemlandsting för att söka diagnos. Stiftelsen ska även kunna hjälpa medföljande syskon i ovan nämnda familjer. På längre sikt är stiftelsens syfte att också kunna hjälpa till med diagnostiseringen av ovan nämnda barn. Ett exempel skulle kunna vara en av stiftelsen ordnad kongress med brett medicinskt deltagande för att på så sätt eventuellt möjliggöra en diagnostisering av barnen, i första hand med degenerativ hjärnsjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsstiftelsen Muskelfonden - Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 857500-7490
  90-konto sedan: 2001
  900839-2
  Telefon: 031-7113804

  Stiftelsen ändamål är att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående neuromuskulära sjukdomar och dess behandling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-7495
  90-konto sedan: 2013
  900366-6
  900-3666
  9003666
  Telefon: 070-351 77 61

  Det övergripande målet med stiftelsen är att stötta och inspirera människor till fortsatt utveckling trots medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina individuella förutsättningar så alla kan ges chansen att utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

  Stiftelsen ska verka för att öka intresset och förståelsen i samhället för nödvändigheten av att kunna erbjuda funktionshindrade möjlighet att kunna ta del av de sociala och kulturella sammanhang som andra människor deltar i. Stiftelsen sak vidare verka för en mer positiv syn på individens potential.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsstiftelsen Lions fond för medicinsk forskning inom Skåne
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-4534
  90-konto sedan: 2012
  900286-6
  900-2866
  9002866
  Telefon: 070-642 84 07
  Hemsida: www.lffs.se

  Stiftelsen huvudsakliga ändamål är att genom bidrag från Lionklubbar och från allmänheten i form av gåvor och testamenten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne, att företrädesvis stödja "patientnära" forskning, d.v.s. sådan forskning som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning, att ge forskningsanslag till områden som styrelsen och dess medicinska expertgrupp bedömer angelägna.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Vaggan
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802412-5638
  90-konto sedan: 2003
  902000-9
  902-0009
  9020009
  Telefon: 070-0903866
  Hemsida: www.vaggan.se

  Stiftelsens ändamål är att främja vård och fostran av barn och ungdomar som vistas på barnhem i Litauen, Lettland och Estland.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Njurfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-9202
  90-konto sedan: 2013
  900367-4
  900462-3 för OCR
  900-4623
  900-3674
  9003674
  Sms: 

  NJURE till 72980 för att skänka 100 kr

  Telefon: 08-546 405 00

  Stiftelsens ändamål ska vara att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt för information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.

   

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
 • Insamlingsföreningen Kinondo Support
  Ideell förening
  Org nr: 802462-1453
  90-konto sedan: 2014
  900368-2
  900-3682
  Telefon: 070-860 47 09

  Föreningen skall bidra till det välgörenhetsarbete som Kinondo Kwetu Trust Fund bedriver i Södra Kenya. Arbetet inriktar sig främst på den verksamhet som Kinondo Kwetu Clinic och Kinondo Primary School bedriver, samt att ge finansiellt stöd till medellösa elevers och studenters studier. Kinondo Kwetu Clinic drivs av Kinodo Kwetu Trust Fund och dess verksamhat inriktar sig främst på hälsovård och information, förlossningar, behandling av patienter med HIV och tuberkulos, bekämpning av malaria och barns välfärd. Kinindo Primary School är en statlig skola för klass 0-8. Fonden stödjer skolan genom att bistå med medel för att anställa extra lärare och till att förbättra skolmiljön.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen, Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet
  Stiftelse
  Org nr: 827500-4789
  90-konto sedan: 1963
  900928-3
  902904-2
  900-9283
  9009283
  Telefon: 0383-46 74 50

  Stiftelsens ändamål är att bedriva kristen och social humanitär verksamhet i Sverige och andra länder i första hand bland barn och ungdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer

Sidor