90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 425 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Naturarvet
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-1393
  901117-2
  901-1172
  9011172
  Telefon: 070-648 47 89

  Stiftelsen ändamål är att förvärva skogsfastigheter med skyddsvärd gammal skog för att medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Insamlingsstiftelsen för MS Forskning
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-2654
  900200-7
  900-2007
  9002007
  Telefon: 031-3429047

  Stiftelsens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning, utvecklings- och förbättringsarbeten inom vård och rehabilitering, utbildning samt spridning av information om neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis Multipel Skleros.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802401-6134
  901800-3
  900130-6
  901-8003
  900-1306
  9018003
  Telefon: 08-588 891 00

  Stiftelsens ändamål är att utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörigt genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltagande i uppbyggandet av ett demokratiskt civilt samhälle, att främja studier och forskning kring effekterna av krig och väpnade konflikter för kvinnor, att föra ut fakta och information kring krigets effekter och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Kvinnor
 • Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 889202-7114
  900657-8
  900-6578
  9006578
  Telefon: 060-5311050

  Stiftelsen ändamål är att varaktigt främja planering, startande, driften av ett eller flera hospice samt stödja hospicevård och palliativ vård i Mellannorrland.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd - Vi-Skogen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802012-8081
  900508-3
  900113-2 (OCR Inbetalningar)
  900-5083
  9005083
  Telefon: 08-12037270

  Stiftelsen har till ändamål att genom plantskolor, trädplantering och andra åtgärder i samband därmed bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för de fattigaste och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 826500-5010
  900845-9
  900-8459
  9008459
  Sms: 

  BARNHJALP till 72970 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 0380-404 26

  Stiftelsen ändamål är att möta ett allt större behov som finns av utbildning och sjukvård bland barn och mödrar i olika länder i vår värld.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Insamlingsstiftelsen Sightsavers International, Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8188
  900363-3
  900-3633
  9003633
  Sms: 

  ÖGA100 Start till 72901 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad.

  Telefon: 08-470 24 80

  Insamlingsstiftelsens ändamål är att främja hälsa, men alltid med särskild betoning på att vidta eller främja åtgärder för att förebygga och bota blindhet, att främja utbildning av personer med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda och att förebygga och lindra fattigdomen bland människor med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda. Med blinda avses personer som är helt blinda, delvis eller periodvis är utan syn eller hotas av blindhet.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Kvinnor
  • Rehabilitering
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Muskelfonden - Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 857500-7490
  900839-2
  Telefon: 031-7113804

  Stiftelsen ändamål är att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående neuromuskulära sjukdomar och dess behandling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Involvaid
  Ideell förening
  Org nr: 802431-9470
  900232-0
  900-2320
  9002320
  Telefon: 073-965 56 22

  Föreningens ändamål är att främja utsatta människors hälsa och utveckling samt bidra till en ökad förståelse och kunskap för den obalans som råder i världen gällande de ekonomiska och materiella förutsättningarna.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Willefonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802409-3737
  900544-8
  900-5448
  9005448
  Telefon: 08-512 418 94

  Stiftelsens ändamål är att hjälpa familjer med hjärnsjuka barn och tonåringar som har en fortskridande odiagnostiserad hjärnsjukdom trots intensivt sökande. Hjälpen ska var av det slaget som ger livet en extra liten guldkant, när familjen är på sjukhus eller liknande inrättning utanför sitt hemlandsting för att söka diagnos. Stiftelsen ska även kunna hjälpa medföljande syskon i ovan nämnda familjer. På längre sikt är stiftelsens syfte att också kunna hjälpa till med diagnostiseringen av ovan nämnda barn. Ett exempel skulle kunna vara en av stiftelsen ordnad kongress med brett medicinskt deltagande för att på så sätt eventuellt möjliggöra en diagnostisering av barnen, i första hand med degenerativ hjärnsjukdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka

Sidor