90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 432 aktiva Organisationer

 • Intacts Vänner
  Ideell förening
  Org nr: 875003-0846
  90-konto sedan: 1999
  901131-3
  Telefon: 019-24 08 43

  Föreningens huvudändamål är att bistå den i Indien offentligt registrerade humanitära stiftelsen Integrated Action Trust, Indien. Huvudsakliga biståndet syftar till medverkan i förverkligandet Integrated Action Trust´s arbeet bland barn och familjer ur den medellösa befolkningsgruppen i Indien.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 845001-8844
  90-konto sedan: 1994
  901119-8
  900334-4 för OCR inbetalningar
  901-1198
  900-3344
  9011198
  Sms: 

  ALZ*valfritt belopp" till 72901

  t ex. ALZ100 för att skicka 100 kr.

  Telefon: 020-301130

  Stiftelsens ändamål är att lämna medel till förmån för vetenskaplig forskning, vård och behandling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsstiftelsen Naturarvet
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-1393
  90-konto sedan: 2004
  901117-2
  901-1172
  9011172
  Telefon: 070-648 47 89

  Stiftelsen ändamål är att förvärva skogsfastigheter med skyddsvärd gammal skog för att medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Insamlingsstiftelsen Ankaret
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 875002-7800
  90-konto sedan: 1997
  901401-0
  901-4010
  9014010
  Sms: 

  För att skänka 100 kr i engångsgåva skicka ANKARET till 72970

  Telefon: 0505-59 50 50

  Stiftelsens huvudändamål är att främja socialt arbete och internationell hjälpverksamhet. Målgrupper är, i första hand, barn åldringar, sjuka och handikappade. Medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten eller livstids donationer utan särskild ändamålsbestämning, skall alltid användas för ovan angivet ändamål. Stiftelsen kan även understödja hjälparbete av annat slag, i första hand i u-länder men efter prövning från fall till fall även på annat håll.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
 • Insamlingsstiftelsen för MS Forskning
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-2654
  90-konto sedan: 2010
  900200-7
  900-2007
  9002007
  Telefon: 073-310 91 49

  Stiftelsens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning, utvecklings- och förbättringsarbeten inom vård och rehabilitering, utbildning samt spridning av information om neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis Multipel Skleros.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 889202-7114
  90-konto sedan: 1999
  900657-8
  900-6578
  9006578
  Telefon: 060-5311050

  Stiftelsen ändamål är att varaktigt främja planering, startande, driften av ett eller flera hospice samt stödja hospicevård och palliativ vård i Mellannorrland.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802401-6134
  90-konto sedan: 1997
  901800-3
  900130-6
  901-8003
  900-1306
  9018003
  Telefon: 08-588 891 00

  Stiftelsens ändamål är att utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörigt genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltagande i uppbyggandet av ett demokratiskt civilt samhälle, att främja studier och forskning kring effekterna av krig och väpnade konflikter för kvinnor, att föra ut fakta och information kring krigets effekter och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Kvinnor
 • Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 826500-5010
  90-konto sedan: 1998
  900845-9
  900-8459
  9008459
  Sms: 

  BARNHJALP till 72970 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 0380-404 26

  Stiftelsen ändamål är att möta ett allt större behov som finns av utbildning och sjukvård bland barn och mödrar i olika länder i vår värld.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd - Vi-Skogen
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802012-8081
  90-konto sedan: 1991
  900508-3
  900113-2 (OCR Inbetalningar)
  900672-7
  900673-5
  9006743
  900-5083
  900-6727
  900-6735
  900-6743
  9005083
  Telefon: 08-12037270

  Stiftelsen har till ändamål att genom plantskolor, trädplantering och andra åtgärder i samband därmed bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för de fattigaste och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Sightsavers International, Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-8188
  90-konto sedan: 2013
  900363-3
  900-3633
  9003633
  Sms: 

  ÖGA100 Start till 72901 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad.

  Telefon: 08-470 24 80

  Insamlingsstiftelsens ändamål är att främja hälsa, men alltid med särskild betoning på att vidta eller främja åtgärder för att förebygga och bota blindhet, att främja utbildning av personer med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda och att förebygga och lindra fattigdomen bland människor med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda. Med blinda avses personer som är helt blinda, delvis eller periodvis är utan syn eller hotas av blindhet.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Kvinnor
  • Rehabilitering
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna

Sidor