Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner
  Ideell förening
  Org nr: 845000-0768
  90-konto sedan: 1972
  900706-3
  901703-9
  900288-2
  900-7063
  901-7039
  9007063
  Telefon: 046-32 99 30

  Föreningens uppdrag är att synliggöra och bekämpa fattigdomoch utanförskap genom såväl internationellt utvecklingssamarbete, ömsesidig integration, fair trade och global hållbar samhällsutveckling. IM värnar om medmänsklighet och utgår från de mänskliga rättigheterna. IM har ett inkluderande synsätt som innebär avståndstagande från alla former av diskriminering.  

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen European MS Foundation (EMSF)
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-4131
  90-konto sedan: 2008
  900138-9
  900-1389
  9001389
  Telefon: 040-306660

  Stiftelsens syfte är att tillgodose ett allmänintresse av att MS-patienter får tillgång till kvalificerad träning/rehabilitering/rekreation inom och utom landet, att information och kunskap avseende resor (resmål, tillgänglighet, lämplighet, möjlighet till rehabilitering, egen träning m.m) kan göras tillgänglig för den enskilde MS-patienten, att öka förståelsen och kunskapen kring MS i samhället, att skapa utbildning och information om MS, att ge bidrag till forskning kring MS.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
  • Rehabilitering
  • Verksamhet för sjuka
 • Islamic Relief Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802017-3251
  90-konto sedan: 2010
  900181-9
  900-1819
  9001819
  Telefon: 08-588 865 50

  Föreningens ändamål är att med olika humanitära biståndsinsatser hindra akut mänskligt lidande världen över, med förebyggande arbete som utbildning, självförsörjning och infrastruktur bistå människor att utvecklas och få en rimlig levnadsbetingelse, skydda mänskligt liv och hälsa, tillhandahålla information i form av rapporter, reportage och forskning, utveckling samt försörjning, motverka orättvisa globala strukturer.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-2218
  90-konto sedan: 2007
  900116-5
  900-1165
  9001165
  Sms: 

  DW*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50,100, 200, 300 och 500

  t ex DW100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 08-511 612 00

  Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskap om förekomsten av, orsaken till och behandlingen av diabetes och därmed liknande samt besläktade sjukdomar. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes samt, efter behovsprövning, bistå diabetesforskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Nordamerika
  Ändamål:
  • Diabetes
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 845001-8844
  90-konto sedan: 1994
  901119-8
  900334-4 för OCR inbetalningar
  901-1198
  900-3344
  9011198
  Sms: 

  ALZ*valfritt belopp" till 72901

  t ex. ALZ100 för att skicka 100 kr.

  Telefon: 020-301130

  Stiftelsens ändamål är att lämna medel till förmån för vetenskaplig forskning, vård och behandling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
 • Intacts Vänner
  Ideell förening
  Org nr: 875003-0846
  90-konto sedan: 1999
  901131-3
  Telefon: 070-8714003

  Föreningens huvudändamål är att bistå den i Indien offentligt registrerade humanitära stiftelsen Integrated Action Trust, Indien. Huvudsakliga biståndet syftar till medverkan i förverkligandet Integrated Action Trust´s arbeet bland barn och familjer ur den medellösa befolkningsgruppen i Indien.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen för MS Forskning
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-2654
  90-konto sedan: 2010
  900200-7
  900-2007
  9002007
  Telefon: 073-310 91 49

  Stiftelsens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning, utvecklings- och förbättringsarbeten inom vård och rehabilitering, utbildning samt spridning av information om neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis Multipel Skleros.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Ankaret
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 875002-7800
  90-konto sedan: 1997
  901401-0
  901-4010
  9014010
  Sms: 

  För att skänka 100 kr i engångsgåva skicka ANKARET till 72970

  Telefon: 0505-59 50 50

  Stiftelsens huvudändamål är att främja socialt arbete och internationell hjälpverksamhet. Målgrupper är, i första hand, barn åldringar, sjuka och handikappade. Medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten eller livstids donationer utan särskild ändamålsbestämning, skall alltid användas för ovan angivet ändamål. Stiftelsen kan även understödja hjälparbete av annat slag, i första hand i u-länder men efter prövning från fall till fall även på annat håll.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
 • Insamlingsstiftelsen Naturarvet
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-1393
  90-konto sedan: 2004
  901117-2
  901-1172
  9011172
  Telefon: 070-648 47 89

  Stiftelsen ändamål är att förvärva skogsfastigheter med skyddsvärd gammal skog för att medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 889202-7114
  90-konto sedan: 1999
  900657-8
  900-6578
  9006578
  Telefon: 060-5311050

  Stiftelsen ändamål är att varaktigt främja planering, startande, driften av ett eller flera hospice samt stödja hospicevård och palliativ vård i Mellannorrland.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Verksamhet för sjuka

Sidor