90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 426 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Lille Hans
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802402-3742
  901045-5
  Telefon: 08-87 81 70

  Stiftelsen ändamål är att främja att behövande barn och ungdomar mellan 0 - 18 år kan erhålla psykoanalytisk behandling, understödja forskning och utbildning inom barn- och ungdomspsykoanalys.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Caminul Felix
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 826500-5556
  900649-5 (Barn- och Familjeby i Rumänien)
  900126-4 (Barn- och Familjeby i Thailand)
  900-6495
  900-1264
  9006495
  9001264
  Telefon: 0380-45560

  Stiftelsens ändamål är att ge medel till Caminul Felix Barnbyar och verksamhet relaterad till den i Rumänien och andra länder.

  Verksam i:
  • Europa
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Jordbruk
  • Ungdom
 • IBRA Radio Federation
  Ideell förening
  Org nr: 802006-7131
  900618-0
  900076-1
  900-6180
  Telefon: 08-608 96 00
  Hemsida: www.ibra.se
  E-post: info@ibra.se

  Föreningens ändamål är att stödja produktion av kristet mediaarbete i samarbete med svenska pingstförsamlingar i olika länder och på olika språk.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Utbildning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Hjälp Margit Hjälpa
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 849202-0287
  900026-6
  900-0266
  9000266
  Telefon: 0456-21870

  Stiftelsen har till ändamål att bedriva fadder- och biståndsverksamhet i Indien och Sri Lanka.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Vuxna
 • IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner
  Ideell förening
  Org nr: 845000-0768
  900706-3
  901703-9
  900288-2
  900-7063
  901-7039
  9007063
  Sms: 

  IM*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 100, 200, 300, 400och 500

  t ex IM100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 046-32 99 30

  Föreningen arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. Föreningens ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap. Föreningen bedriver internationellt utvecklingsarbete och humanitärt bistånd samt socialt arbete i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-2218
  900116-5
  900-1165
  9001165
  Sms: 

  DW*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50,100, 200, 300 och 500

  t ex DW100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 08-51161200

  Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskap om förekomsten av, orsaken till och behandlingen av diabetes och därmed liknande samt besläktade sjukdomar. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes samt, efter behovsprövning, bistå diabetesforskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Nordamerika
  Ändamål:
  • Diabetes
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen European MS Foundation (EMSF)
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-4131
  900138-9
  900-1389
  9001389
  Telefon: 040-306660

  Stiftelsens syfte är att tillgodose ett allmänintresse av att MS-patienter får tillgång till kvalificerad träning/rehabilitering/rekreation inom och utom landet, att information och kunskap avseende resor (resmål, tillgänglighet, lämplighet, möjlighet till rehabilitering, egen träning m.m) kan göras tillgänglig för den enskilde MS-patienten, att öka förståelsen och kunskapen kring MS i samhället, att skapa utbildning och information om MS, att ge bidrag till forskning kring MS.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
  • Rehabilitering
  • Verksamhet för sjuka
 • Islamic Relief Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802017-3251
  900181-9
  900-1819
  9001819
  Sms: 

  IRH HUNGER100 till 72980 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan IRH och ordet HUNGER

  Telefon: 08-58886550

  Föreningens ändamål är att med olika humanitära biståndsinsatser hindra akut mänskligt lidande världen över, med förebyggande arbete som utbildning, självförsörjning och infrastruktur bistå människor att utvecklas och få en rimlig levnadsbetingelse, skydda mänskligt liv och hälsa, tillhandahålla information i form av rapporter, reportage och forskning, utveckling samt försörjning, motverka orättvisa globala strukturer.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 845001-8844
  901119-8
  900334-4 för OCR inbetalningar
  901-1198
  900-3344
  9011198
  Sms: 

  ALZ*valfritt belopp" till 72901

  t ex. ALZ100 för att skicka 100 kr.

  Telefon: 020-301130

  Stiftelsens ändamål är att lämna medel till förmån för vetenskaplig forskning, vård och behandling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
 • Intacts Vänner
  Ideell förening
  Org nr: 875003-0846
  901131-3
  Telefon: 019-24 08 43

  Föreningens huvudändamål är att bistå den i Indien offentligt registrerade humanitära stiftelsen Integrated Action Trust, Indien. Huvudsakliga biståndet syftar till medverkan i förverkligandet Integrated Action Trust´s arbeet bland barn och familjer ur den medellösa befolkningsgruppen i Indien.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom

Sidor