90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 432 aktiva Organisationer

 • Insamlingsfonden Bissen Brainwalk
  Ideell förening
  Org nr: 802487-7824
  90-konto sedan: 2014
  900414-4
  900-4144
  9004144
  Telefon: 070-3761172

  Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har som ändamål att samla in pengar till forskning samt sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen JLOF (Jeremiah Lucas Opira Foundation) Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-3643
  90-konto sedan: 2014
  900-4102
  9004102
  Telefon: 073-574 97 98
  Hemsida: www.jlof.net
  E-post: info@jlof.net

  Stiftelsens ändamål skall vara såsom insamlingsstiftelse genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt utvecklings- och hjälparbete som förbättrar möjligheterna för fattiga och utsatta i de samhällen där stiftelsen verkar genom att bland annat främja: utbildning, bevarande av kultur, kulturarv och historia, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald, fred och försoning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Missbruksproblem
  • Prisutdelningar
  • Samhällsuppbyggnad
  • Stipendieverksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Bevarande projekt
  • Familjer
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
  • Äldre
 • Insamlingsstiftelsen Lille Hans
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802402-3742
  90-konto sedan: 1996
  901045-5
  Telefon: 08-87 81 70

  Stiftelsen ändamål är att främja att behövande barn och ungdomar mellan 0 - 18 år kan erhålla psykoanalytisk behandling, understödja forskning och utbildning inom barn- och ungdomspsykoanalys.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Caminul Felix
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 826500-5556
  90-konto sedan: 2003
  900649-5 (Barn- och Familjeby i Rumänien)
  900126-4 (Barn- och Familjeby i Thailand)
  900-6495
  900-1264
  9006495
  9001264
  Telefon: 0380-45560

  Stiftelsens ändamål är att ge medel till Caminul Felix Barnbyar och verksamhet relaterad till den i Rumänien och andra länder.

  Verksam i:
  • Europa
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Jordbruk
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Hjälp Margit Hjälpa
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 849202-0287
  90-konto sedan: 2004
  900026-6
  900-0266
  9000266
  Telefon: 0456-21870

  Stiftelsen har till ändamål att bedriva fadder- och biståndsverksamhet i Indien och Sri Lanka.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Vuxna
 • IBRA Radio Federation
  Ideell förening
  Org nr: 802006-7131
  90-konto sedan: 1991
  900618-0
  900076-1
  900-6180
  Telefon: 08-608 96 00
  Hemsida: www.ibra.se
  E-post: info@ibra.se

  Föreningens ändamål är att stödja produktion av kristet mediaarbete i samarbete med svenska pingstförsamlingar i olika länder och på olika språk.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Utbildning
  Område:
 • IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner
  Ideell förening
  Org nr: 845000-0768
  90-konto sedan: 1972
  900706-3
  901703-9
  900288-2
  900-7063
  901-7039
  9007063
  Sms: 

  IM*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 100, 200, 300, 400och 500

  t ex IM100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 046-32 99 30

  Föreningens uppdrag är att synliggöra och bekämpa fattigdomoch utanförskap genom såväl internationellt utvecklingssamarbete, ömsesidig integration, fair trade och global hållbar samhällsutveckling. IM värnar om medmänsklighet och utgår från de mänskliga rättigheterna. IM har ett inkluderande synsätt som innebär avståndstagande från alla former av diskriminering.  

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Islamic Relief Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802017-3251
  90-konto sedan: 2010
  900181-9
  900-1819
  9001819
  Telefon: 08-588 865 50

  Föreningens ändamål är att med olika humanitära biståndsinsatser hindra akut mänskligt lidande världen över, med förebyggande arbete som utbildning, självförsörjning och infrastruktur bistå människor att utvecklas och få en rimlig levnadsbetingelse, skydda mänskligt liv och hälsa, tillhandahålla information i form av rapporter, reportage och forskning, utveckling samt försörjning, motverka orättvisa globala strukturer.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Katastrofhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Insamlingsstiftelsen European MS Foundation (EMSF)
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-4131
  90-konto sedan: 2008
  900138-9
  900-1389
  9001389
  Telefon: 040-306660

  Stiftelsens syfte är att tillgodose ett allmänintresse av att MS-patienter får tillgång till kvalificerad träning/rehabilitering/rekreation inom och utom landet, att information och kunskap avseende resor (resmål, tillgänglighet, lämplighet, möjlighet till rehabilitering, egen träning m.m) kan göras tillgänglig för den enskilde MS-patienten, att öka förståelsen och kunskapen kring MS i samhället, att skapa utbildning och information om MS, att ge bidrag till forskning kring MS.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
  • Rehabilitering
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-2218
  90-konto sedan: 2007
  900116-5
  900-1165
  9001165
  Sms: 

  DW*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 50,100, 200, 300 och 500

  t ex DW100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 08-51161200

  Stiftelsens syfte är att öka allmänhetens kunskap om förekomsten av, orsaken till och behandlingen av diabetes och därmed liknande samt besläktade sjukdomar. Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen kring och behandlingen av diabetes samt, efter behovsprövning, bistå diabetesforskning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Nordamerika
  Ändamål:
  • Diabetes
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:

Sidor