Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Du kan i sökrutan nedan vid förstoringsglaset skriva in namnet på den organisation du söker efter.

Under Nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckeltalsutfall för ändamålsuppfyllelse och administration (treårsgenomsnitt).

Under Ge en gåva hittar du information om 90-konto PG och BG samt 90-Swishnummer. Här finns också information om hur länge organisationen haft 90-konto.

Vilka ändamål kan man ge till?

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information. Under respektive organisation finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Du kan genom sökfunktionen göra urval utifrån vilket ändamål eller verksamhetsområde organisationen har. Under region kan du söka utifrån vilken del av världen organisationen är verksam i, Sverige eller utomlands/världsdel.

Här kan du Swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

 

Alla ändamål
Alla verksamhetsområden
Alla regioner
Rensa filter
Resultat:
Visar 1 aktiva konton

Reumatikerförbundet

08-505 805 00 www.reumatiker.se info@reumatiker.se
Nyckeltal Ge en gåva

Förbundet ska verka för att: påverka en samhällsutveckling som är bra för alla med en reumatisk sjukdom, ta initiativ för att människor med reumatisk sjukdom ska få behandling som ger ökad livskvalitet, mobilisera resurser till forskning, för att lösa reumatismens gåta, inspirera och visa vägen till ett fullgott liv med reumatisk sjukdom.