Nyckeltal för Brottsofferjouren Sverige

Org nr: 815600-8784 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)14 97717 35319 520
Eget kapital (tkr)1 8571 7181 836
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%
Kommentar