Nyckeltal för Brottsofferjouren Sverige

Org nr: 815600-8784 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)17 35319 52023 565
Eget kapital (tkr)1 7181 8363 226
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar