Nyckeltal för Equmeniakyrkan

Org nr: 252004-7131 Trossamfund

År201820192020
Totala intäkter (tkr)160 849196 274189 930
Eget kapital (tkr)348 327345 155352 957
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%
Kommentar