Nyckeltal för Equmeniakyrkan

Org nr: 252004-7131 Trossamfund

År201720182019
Totala intäkter (tkr)195 823160 849196 274
Eget kapital (tkr)349 171348 327345 155
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%
Kommentar
Equmeniakyrkan | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.