Nyckeltal för Open Doors Sverige

Org nr: 802439-9845 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)11 44714 20715 847
Eget kapital (tkr)9456851 792
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)84%
Kommentar