Nyckeltal för Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer

Org nr: 846001-3488 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)7 0607 33712 706
Eget kapital (tkr)60 50563 16074 841
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)115%
Kommentar