Nyckeltal för Drivkraft Malmö idéell förening

Org nr: 802463-2484 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)3 5504 0983 884
Eget kapital (tkr)1 6061 6591 760
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar