Nyckeltal för POOL2TUsen - Idrott i Samverkan

Org nr: Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar
POOL2TUsen - Idrott i Samverkan | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.