Nyckeltal för Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen

Org nr: Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kommentar
Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.