Nyckeltal för Barnen Framför Allt - Adoptioner

Org nr: 852000-3693 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)15 69214 82913 764
Eget kapital (tkr)13 60313 06612 726
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%
Kommentar