Nyckeltal för Barnen Framför Allt - Adoptioner

Org nr: 852000-3693 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)13 76411 9569 826
Eget kapital (tkr)12 72611 75811 387
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%
Kommentar