Nyckeltal för Barnen Framför Allt - Adoptioner

Org nr: 852000-3693 Ideell förening

År201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)18 57619 54017 47621 71615 69214 829
Eget kapital (tkr)3 0788 9248 13712 21713 60313 066
Kostnader / Totala intäkter i %19101381315
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %828894738388
KommentarFöreningen har gjort en ändrad bedömning avseende när i tiden och kostnaden uppstår under adoptionsprocessen.
Kommentar