Nyckeltal för Clownronden ideell förening

Org nr: 846501-8755 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)4 1274 2354 134
Eget kapital (tkr)1 9622 3153 145
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar