Nyckeltal för Äldrekontakt

Org nr: 802443-2364 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)3 2713 2813 253
Eget kapital (tkr)1333
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar