Nyckeltal för Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner

Org nr: 898800-8796 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)1 1661 1051 251
Eget kapital (tkr)291235396
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Kommentar