Nyckeltal för Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner

Org nr: 898800-8796 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1 2511 1751 105
Eget kapital (tkr)396385549
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%
Kommentar