Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Södra Lapplands Medicinska Forskningsfond

Org nr: Insamlingsstiftelse

År20082009201020112012
Totala Intäkter Netto(tkr)7847502216
Eget kapital (tkr)7941481620
Kostnader / Totala intäkter i %1621245575
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0160601910
KommentarSkälet till att stiftelsen inte delat ut någonting under 2008 är att kapitalet varit negativt. Utdelning kommer att ske 2009.Stiftelsen är nybildad och erhöll 90-konto 2008. Under 2010 har stiftelsen haft för få ansökningar.Stiftelsen har ringa intäkter och endast grundläggande insamlings- och administrationskostnader.Stiftelsen har ringa intäkter och endast grundläggande insamlings- och administrationskostnader.
Kommentar